Targi


Adipec 2012

Jedne z największych targów przemysłu petrochemicznego odbędą się w tym roku w dniach 11-14 listopada w oddanym w tym roku najnowszym centrum Abu Dhabi National Exhibition Centre.


Iran Oil Show 2010

15-te międzynarodowe targi przemysłu petrochemicznego, ropy naftowej i gazu podzielone będą na następujące sektory: dla inżynieryjnych grup konsultingowych, producentów części, obsługi technicznej i handlowej, producentów ropy naftowej i petroproduktów, producentów wyposażenia, firm zajmujących się zwiększeniem efektywności wykorzystania nośników energetycznych, firm badawczo-szkoleniowych, głównych dostawców jak i firm z zakresu obsługi informatycznej branży.


Brazil Automation - ISA show 2009

W świecie automatyki przemysłowej jednym z najważniejszych wydarzeń jest Brazil Automation ISA. Prezentowane są tu najnowsze osiągnięcia w systemach automatycznych, a także są okazją do wymiany informacji w trakcie wielu konferencji i kursów organizowanych równolegle z targami.
W roku 2009 odbyły się one w dniach 10-12 listopada w São Paulo i były doskonałą okazją do nawiązania kontaktów handlowych w branży.S
a
o

P
a
u
l
o
I
S
A

S
h
o
w

2
0
0
9Gastech 2009

Gastech jest największą międzynarodową wystawą, połączoną z targami dla przemysłu gazowego: LNG, LPG i gazu ziemnego w roku 2009. Jest okazją do wymiany kontaktów właścicieli firm branży gazowej i dyskusji o trendach i najnowszych osiągnięciach. W roku 2009 odbyły się one w Abu-Dhabi w dniach 25-28 maja.A
b
u

D
h
a
b
i
G
a
s
t
e
c
h

2
0
0
9ADIPEC 2008

Jednymi z najbardziej znaczących wydarzeń w przemyśle były targi i konferencja branży rafineryjnej Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference 2008. Odbyły się one w nowym centrum wystawienniczym Abu Dhabi w dniach 3-6 listopada, z pełnym poparciem Ministerstwa Energetyki oraz Abu Dhabi National Oil Company i Society of Petroleum Engineers. ADIPEC 2008 gościło ponad 30 000 osób z zarządów firm branży ropy naftowej.A
b
u

D
h
a
b
i
A
d
i
p
e
c

2
0
0
8Hannover Messe 2008

Największymi światowymi targami przemysłowymi są z pewnością Hannover Messe, odbywające się corocznie wiosną. Przyciągają średnio 5100 wystawców z 62 krajów prezentujących swoje produkty na 200.000 m² powierzchni. W roku 2008 odbyły się w dniach 21-25 kwietnia i odwiedziło je 200.000 gości, w tym 30% z zagranicy.h
a
n
n
o
v
e
r
M
e
s
s
e

2
0
0
8Wärmetechnik 2008

8 kwietnia 2008 odbyła się 18-ta edycja targów Wärmetechnik w Bremen. Zaprezentowało się na niej 120 wystawców z Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Danii, Korei, Czech Islandii i Szwecji.b
r
e
m
e
n
W
ä
r
m
e
t
e
c
h
n
i
k

2
0
0
8Stockexpo 2008

Największym wydarzeniem w branży produkującej zbiorniki magazynowe oleju, chemikaliów i gazu są targi połączone z konferencją o nazwie Stockexpo (Storage Terminal Operators Conference and Exhibition). W roku 2008 odbyły się po raz czwarty ugruntowując swoją pozycję i zapisując się na stałe w kalendarzu imprez.r
o
t
t
e
r
d
a
m
s
t
o
c
k
e
x
p
o

2
0
0
8


 


Warning: Division by zero in /home/intracom/public_html/index.php on line 208